Bestuur

bestuur Prinsencaemere Ninove

Prins Kelly
Prins Kelly
Prins Jonathan
Prins Jonathan
Prins Patrick
Prins Patrick
Prins Fai
Prins Fai

Het voorzitterschap van de Prinsencaemere wordt waargenomen door het “Opperhoofd“.

Het Opperhoofd heeft de algemene supervisie over de goede werking van de Prinsencaemere en de coördinatie ervan.

Het bestuur van de Prinsencaemere bestaat uit

de voorzitter, Kelly GOELENS
de ondervoorzitter, Jonathan BAEYENS
de penningmeester, Patrick CARAEL
de secretaris, Johan Du Four

Tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering worden alle bestuursfuncties opnieuw verkiesbaar gesteld.

Voorts bestaan er binnen de Prinsencaemere nog een aantal aanvullende functies :

een technisch directeur
een materiaalmeester
een ceremoniemeester
een archivaris
een webcoördinator