Ontstaan

Prinsencaemere Ninove

Eerste poging…

De eerste poging om een Prinsencaemere in Ninove op te richten dateert uit de begin jaren 70.
Enkele carnavalfreaks waarbij Libert Van Driessche, Richard Merckaert, Robert Violon, en Maurice Asselman staken de koppen bij elkaar.
Hoe goed de bedoelingen ook waren, van een Prinsencaemere kwam niets in huis.
Ook een tweede poging in de Gambrinus bleef zonder resultaat.

In 1985……

In 1985 werden Theo De Quick en Richard Merckaert, twee uitgelezen medestichters van Carnaval Ninove, uit de Carnavalraad gezet.

Zij mochten ook niet deelnemen aan de Roze Zondagtrein. Die stoet telde toen 36 groepen. Theo en Richard, vergezeld door Kamiel Van Laethem, liepen toch in de stoet en wandelden zelfs op het einde ervan voorbij de tribune van de eregenodigden met een in der haast gemaakt bordje “36 BIS”.

De naam “36 Bis” zou van dan af een vast begrip worden in de carnavalmiddens.

Een jaar later werd Kamiel de eerste aangestelde prins Carnaval onder de naam “Prins Kamiel”.

Onder impuls van Etienne Geeroms, staken in het begin van 1991 de oud-Prinsen Patrick Carael, Nestor Van Volxem, Kamiel Van Laethem en Philippe Van Der Haegen de koppen bij elkaar. Bij alle gewezen Prinsen (20) werd gepolst naar hun idee over het oprichten van een Prinsencaemere. Het resultaat van die bevraging was ronduit schitterend: 14 van hen reageerden positief. In april 1991 werd de Prinsencaemere officieel boven de doopvont gehouden en telde zij 14 Prinsen en 2 Keizers.

Momenteel heeft de Prinsencaemere reeds een rijke traditie opgebouwd. Jaarlijks wordt op de opening van het carnavalsjaar de uittredende prins aangesteld tot “stagiair“ in de Prinsencaemere.

Op de eerstvolgende machtsoverdracht wordt hij dan opgenomen als volwaardig lid. Zo krijgt de Prinsencaemere jaarlijks 1 nieuw lid er bij.

Intussen zijn ons, spijtig genoeg, ook reeds een paar leden ontvallen.

Voorts schenkt de Prinsencaemere jaarlijks aan het kindercarnaval waardevolle prijzen en de “Kleine Don August-prijs” en uiteraard staat zij ook in voor de uitreiking van de door de groepen zeer gegeerde “Don August-prijs”, de Ploët en het Stoetlieken.

De Prinsencaemere schonk ook op 7/2/2010, ter gelegenheid van 50 jaar carnaval Ninove, aan de stad Ninove en zijn bevolking het carnavalmonument “Dingsken“ ter ere van de overleden carnavalist.

Hieronder enkele foto’s van de inhuldiging van ‘Dingsken’

Prins Kamiel zong het lied van ‘Dingsken’ in.