Prinsencaemere Ninove

Stagernering Prins Stéphanie tijdens de openingsceremonie van het nieuwe carnavaljaar.

Tijdens de openingsceremonie van het nieuwe carnavaljaar vond ook de ‘stagernering’ plaats van prins Stéphanie. 

Zij kreeg van Keizer Vitsken een opdracht opgelegd.
Die moet ze met succes volbrengen om tijdens de komende machtsoverdracht als voorwaardig lid opgenomen te worden in de Prinsencaemere.

Keizer Vitsken keek al even vooruit naar 2024 en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 

Hij is er zeker van dat er dan heel veel poppenkast zal gespeeld worden in ‘t stad. Daarom kreeg prins Stéphanie als opdracht om tijdens de machtsoverdracht haar eigen ludieke poppenkast te brengen omtrent wat er zoal leeft in ons Nienof.

De Ploët en het Stoetlieken 2024

De Ploët

De Prinsencaemere schenkt ook in 2024 een prijs (500 €) aan het beste carnavalsliedje.

Wij aanvaarden enkel nog MP3-bestanden, alle andere formaten komen niet in aanmerking.

Elk liedje kan maar één keer meetellen voor één van de twee categorieën !

Inzending voor het ‘De Ploët’ moeten gezonden worden naar deplaat@prinsencaemereninove.be

Uiterste datum van inzendingen voor De Ploët 2024  : zondag 11 februari 2024 om 23:59

 

Stoetlieken

De Prinsencaemere schenkt ook in 2024 een prijs (300 €) aan het beste carnavalsliedje dat door een carnavalgroep in de Roze Zondagtrein wordt gebracht.

Wij aanvaarden enkel nog MP3-bestanden, alle andere formaten komen niet in aanmerking.

Elk liedje kan maar één keer meetellen voor één van de twee categorieën !

Inzending voor het ‘t Stoetlieken’  moeten gezonden worden naar stoetlieken@prinsencaemereninove.be

Uiterste datum van inzendingen voor ’t Stoetlieken  2024  : zondag 4 februari 2024 om 23:59

Sponsor van De Ploët en ’t Stoetlieken

Sponsor van Don August prijs en kleine Augustprijs

De Prinsencaemere is een officiële carnavalsinstantie en is samengesteld uit allemaal oud-Prinsen Carnaval van de stad Ninove.
Ze heeft als voornaamste doel de titel “Prins Carnaval van de stad Ninove” in ere te houden gedurende alle activiteiten kaderend binnen Carnaval Ninove.